Mr Duy 2 Hostel

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 9 Nguyễn Thị Định, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 100.000đ - 500.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Mr Duy 2 Hostel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...