Nem Thính & Nem Chua

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 20A TL 359, TT. Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 07:30 - 21:30

💵 15.000đ - 50.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Nem Thính & Nem Chua

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Nem Thính & Nem Chua

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...