New Life Karaoke

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Hồng Sơn, P. Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 23:00

💵 100.000đ - 200.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến New Life Karaoke

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...