Nhà Hàng Hải Sản Kim Liên - Cầu Cảng Vân Đồn

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Khu 9 Cầu Cảng Vân Đồn, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 00:00

💵 50.000đ - 1.000.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Nhà Hàng Hải Sản Kim Liên - Cầu Cảng Vân Đồn

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Nhà Hàng Hải Sản Kim Liên - Cầu Cảng Vân Đồn

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...