Nhà Hàng Thanh Thủy - Quán Nhà Sàn

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 74 Quốc Lộ 279, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày | 08:00 - 22:00

💵 50.000đ - 200.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Nhà Hàng Thanh Thủy - Quán Nhà Sàn

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Nhà Hàng Thanh Thủy - Quán Nhà Sàn

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...