Nhà Nghỉ Hồng Ngọc - 9 Đông Hồ

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 9 Đông Hồ, P. Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 200.000đ - 400.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Nhà Nghỉ Hồng Ngọc - 9 Đông Hồ

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...