Nha Trang Beach Hotel

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 4 Trần Quang Khải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 600.000đ - 1.000.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Nha Trang Beach Hotel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...