Nz Curry House

8.4
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 LG 12,13,14, LG Floor, G Tower, 199, Jln Tun Razak, (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 21:00

💵 50.000đ - 250.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Nz Curry House

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Nz Curry House

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...