Oppo Mobile - Lý Thái Tổ

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Lầu 8, Tòa nhà MB, 24 Lý Thái Tổ, P. Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh (xem bản đồ)

⏰ 08:30 - 18:00

💵 VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Oppo Mobile - Lý Thái Tổ

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...