Phở Gà Lâm Lài

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Quốc Lộ 1A, TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 03:00

💵 50.000đ - 250.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Phở Gà Lâm Lài

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Phở Gà Lâm Lài

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...