Phở Ngọc Phu

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 172 Trần Phú, (xem bản đồ)

⏰ 05:30 - 12:00

💵 25.000đ - 25.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Phở Ngọc Phu

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...