Quán Hồng Trà Ngô Gia Phú Mỹ - Đường ĐX-023

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 23/13 Đường ĐX-023, Chợ Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 23:00

💵 15.000đ - 50.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Quán Hồng Trà Ngô Gia Phú Mỹ - Đường ĐX-023

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...