Quân Sơn 2 Hotel

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 98 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 200.000đ - 500.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Quân Sơn 2 Hotel

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Quân Sơn 2 Hotel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...