Queen Bee Hotel

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 R4 - 27 -28 Hưng Gia 5, Quận 7, Hồ Chí Minh (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 500.000đ - 826.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Queen Bee Hotel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...