Quý Thu - Bia Hơi & Các Món Nhậu Bình Dân

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Tổ 1 Khu1 Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 22:00

💵 50.000đ - 150.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Quý Thu - Bia Hơi & Các Món Nhậu Bình Dân

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...