Rốt Cake

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Đường 30 Tháng 4, Thị Xã Duyên Hải, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh (xem bản đồ)

⏰ 11:00 - 19:00

💵 25.000đ - 50.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Rốt Cake

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Rốt Cake

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...