Sài Gòn - Bình Ba Hotel

6.6
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Đảo Bình Ba, Trên Bãi Nồm, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 500.000đ - 700.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Sài Gòn - Bình Ba Hotel

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Sài Gòn - Bình Ba Hotel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...