Salon Kỳ Duyên

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 4 Thọ Xuân, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 07:30 - 23:00

💵 30.000đ - 500.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Salon Kỳ Duyên

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...