Shun Ka Shuu Tou @Amara Hotel - Japanese Cuisine

8.4
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 165 Tanjong Pagar Road, (xem bản đồ)

⏰ 11:30 - 14:00 | 18:00 - 23:00

💵 VND

Đang tải ...

Hình ảnh Shun Ka Shuu Tou @Amara Hotel - Japanese Cuisine

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Shun Ka Shuu Tou @Amara Hotel - Japanese Cuisine

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...