Sunrise Hotel

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 81 Hoàng Lê Kha, P. 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 1.000.000đ - 5.000.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Sunrise Hotel

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Sunrise Hotel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...