Surfspace - Danang Coworking Space

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 35 Thái Phiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 21:00

💵 110.000đ - 1.980.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Surfspace - Danang Coworking Space

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...