Taiwan Top Tea

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 4 Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 22:30

💵 25.000đ - 40.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Taiwan Top Tea

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...