Tân Đạt Mỹ Hotel - Ông Ích Khiêm

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 81 - 83 Ông Ích Khiêm, Quận 11, Hồ Chí Minh (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 100.000đ - 300.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Tân Đạt Mỹ Hotel - Ông Ích Khiêm

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...