Tân Long Lakeside Hotel

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 1 Phương Lưu, Quận Hải An, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 300.000đ - 2.500.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Tân Long Lakeside Hotel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...