Thanh Xuân Quán - Trà Sữa Nướng & Trà Chanh

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 8 Ngô Miễn Thiệu, P. Tiến An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 22:00

💵 20.000đ - 40.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Thanh Xuân Quán - Trà Sữa Nướng & Trà Chanh

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...