The Trà - Bubble Tea Room - Hùng Quốc Vương

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 01/06 Hùng Quốc Vương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 23:00

💵 25.000đ - 50.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến The Trà - Bubble Tea Room - Hùng Quốc Vương

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...