ThiHaKing - Tiệm Gà Hàn Quốc - Ngõ 47 Phố Cột Cờ

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Ngõ 47 Phố Cột Cờ, P. Túc Duyên, (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 22:00

💵 10.000đ - 30.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến ThiHaKing - Tiệm Gà Hàn Quốc - Ngõ 47 Phố Cột Cờ

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...