THPT Nguyễn Bình Khiêm - Trần Quốc Hoàn

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 6 Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 18:00

💵 1.500.000đ - 2.000.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh THPT Nguyễn Bình Khiêm - Trần Quốc Hoàn

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến THPT Nguyễn Bình Khiêm - Trần Quốc Hoàn

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...