Thủy Trúc Cafe

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Phó Cơ Điều, (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 22:00

💵 12.000đ - 30.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Thủy Trúc Cafe

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Thủy Trúc Cafe

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...