Tian Tian Porridge - Chinatown Complex Market

7.6
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Blk 335 Smith Street, #02-185 Chinatown Complex Market, (xem bản đồ)

⏰ 06:00 - 14:00

💵 VND

Đang tải ...

Hình ảnh Tian Tian Porridge - Chinatown Complex Market

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Tian Tian Porridge - Chinatown Complex Market

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...