Tiểu Học Nguyễn Thượng Hiền - Máy Tơ

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 6 Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 18:00

💵 1.500.000đ - 2.000.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Tiểu Học Nguyễn Thượng Hiền - Máy Tơ

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...