Trà Sữa Green Tea

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Kênh Vàng, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 22:00

💵 20.000đ - 35.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Trà Sữa Green Tea

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Trà Sữa Green Tea

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...