Trà Sữa Mama Sugar - Vũ Kiệt

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 50 Vũ Kiệt, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh (xem bản đồ)

💵 30.000đ - 60.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Trà Sữa Mama Sugar - Vũ Kiệt

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Trà Sữa Mama Sugar - Vũ Kiệt

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...