Trà Sữa Thái - Kho Dầu

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 70 Kho Dầu, P. 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 21:00

💵 10.000đ - 25.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Trà Sữa Thái - Kho Dầu

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...