Tre Việt - Ẩm Thực Dân Tộc

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Đinh Tiên Hoàng, KĐT Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Thái Bình (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 23:00

💵 35.000đ - 250.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Tre Việt - Ẩm Thực Dân Tộc

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Tre Việt - Ẩm Thực Dân Tộc

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...