University Of The Philippines

7.8
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 University Ave, Diliman, 1101 Metro Manila, (xem bản đồ)

⏰ 08:00 - 21:00

💵 VND

Đang tải ...

Hình ảnh University Of The Philippines

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến University Of The Philippines

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...