Venue Hotel

7.8
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 24 Tôn Đản, P. Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (xem bản đồ)

⏰ Cả ngày

💵 300.000đ - 700.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Venue Hotel

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...