Waroeng Kopikoe - Food & Beverage

6.4
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 Central Park Mall, Tj. Duren Sel, (xem bản đồ)

⏰ 10:00 - 22:00

💵 100.000đ - 300.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Waroeng Kopikoe - Food & Beverage

Đang tải ...
Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...