XO Ice Cream - Thái Phiên

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 46 Thái Phiên, (xem bản đồ)

⏰ 09:00 - 22:00

💵 10.000đ - 32.000đ VND

Đang tải ...
Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến XO Ice Cream - Thái Phiên

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...