Yến Sào Hòn Chồng

_._
Không gian
Chất lượng
Ví trí
Phục vụ
Giá cả
Bình luận

🌏 6 Phạm Văn Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (xem bản đồ)

⏰ 07:00 - 21:00

💵 3.500.000đ - 8.500.000đ VND

Đang tải ...

Hình ảnh Yến Sào Hòn Chồng

Đang tải ...

Xem bản đồ đi đến Yến Sào Hòn Chồng

Đang tải ...

ĐỊA ĐIỂM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...